• Farklı Fikirler Koleji kapsamında öğrencilerin akademik hayatlarında attıkları adımlar ezber bir eğitim metodunun dışında olup, kalıcı beceri temelli atölye çalışmaları ile desteklenerek bilgi öğrenimi amaçlanır.
 • 5,6,7 ve 8. sınıflarımızda sınıf öğrenci koçluğu sistemi ile, yabancı dil dersleri ve uygulamalı dersler branş öğretmenleri eşliğinde uygulanmaktadır.
 • Eğitim öğretim dönemi içerisinde öğrencilerin etkin düşünmeyi öğrenimine yardımcı olan çalışmalar amaçlanmıştır. Çevreye duyarlı, çözüm odaklı, bilinçli, istek ve ihtiyaçlarını belirleyebilen, doğru öz güven sahibi, girişimci, meraklı, araştıran ve sorgulayan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Programlarımız öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçlar. Öğrencilerimizin yetenekleri, bireysel özellikleri, öğrenme tarzları eğitim-öğretim sürecinin her aşamasında göz önünde bulundurulur.

 • Öğrencilerimizin gelişim süreçleri göz önünde bulundurularak , eğitimde ilerleme takibinin kontrolü açısından bireysel portfolyo dosyaları sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenlerimiz tarafından oluşturulur, her öğrencinin öğrenme becerileri belirlenerek sağlıklı bir öğrenme sürecine uyumlu bir şekilde geçiş yapılması amaçlanmaktadır.
 • Eğitim öğretim dönemi boyunca gerek sınıflarında gerekse atölye çalışma etkinliklerinde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduran ve öğrenme biçimlerini destekleyen eğitim yöntemleri kullanılır.
 • Eğitim öğretim programları çerçevesinde öğrencilerimizin haftalık ders saatleri dışında öğrendiklerini pekiştirebilmeleri amacı ile gün içerisinde görmüş oldukları derslerin atölye çalışmaları yapılarak öğrenmenin etkinleştirilmesi kapsamında mantığını kavrama metodu ile uygulamalı , kademelere uygun materyaller ile çalışmalar planlanmış olup , yaşamsal öğrenme döngüsü içerisinde öğrencilerimizin desteklenmesi planlanmıştır.
 • Eğitim uygulamalarımızın birer parçası olan deneysel çalışmalar, sergi ve müze gezileri, şehir içi ve şehir dışı gezileri, münazara ve yarışmalar, tiyatro ve sunum etkinlikleri öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini destekler.

Yabancı Dil Eğitimi

 • Farklı Fikirler Koleji Türkçe, Almanca ve İngilizce dersleri eş güdümlü bir şekilde işlenmektedir. Disiplinler arası iş birliğiyle üretilen çalışmalarla ders içeriği yaşamla ilişkilendirilir. Programımız, Avrupa ortak dil kriterleri çerçeve programına uygun planlanan ünitelerden oluşturulmuştur. Düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin derse etkin katılarak dinleme, konuşma, okuma, yazma alanlarındaki dil becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.
 • Alman Dil Diploması - “Deutsches Sprachdiplom” (DSD) sertifika sistemi ile öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Kriterlerinin A1 ve B1 seviyesinde tamamlayarak mezun olmaları için çalışmalar ve etkinlikler planlanmaktadır.
 • Öğrencilerimiz, dil düzeylerini uluslararası geçerliliği olan sınavlarla belgelerler.
 • Tüm kademelerde yabancı dil eğitimi günlük yaşantılarının bir parçası olarak planlanır. Dil eğitimine bakış açımız, alışılmış ders içeriğinde olmayıp öğrencinin dokunduğu her alanda yaşamsal doğal metotlarla öğrenilmesidir.
 • Farklı Fikirler Koleji anasınıfında başlayan İngilizce derslerindeki amacımız, öğrencinin yabancı dil kavramlarına alışarak telaffuz yeteneklerinin desteklenmesi ve İngilizceye aşina olmalarını desteklemektir.

Almanca Dil Eğitimi

Neden Almanca ?

 • Almanca, dünya üzerinde 100 milyondan fazla kişinin ana dilidir.
 • Almanca düşünür ve mucitlerin dilidir.
 • Alman kültürü dünya mirasının bir parçasıdır.
 • Almanca dünyanın en önemli ikinci bilim dili.
 • İngilizce’den sonra Almanca’yı ikinci yabancı dil olarak öğrenenler, İngilizce öğrenirken edindikleri deneyimlerinden, iki dil arasındaki benzerlik ve farklılıklardan yararlanabilir.
 • Alman şirketleri küresel pazarda lider konumdadır.
 • Almanya, Türkiye’nin en önemli ticaret ortakları arasındadır
 • Ülkemizde 3 bine yakın Alman firmasının bulunması iş dünyasında yeni kapılar açıyor, Almanca bilmek işe alımlarda avantaj sağlıyor.
 • Erasmus Programı kapsamında Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında Almanya yer alıyor.
 • Almanca, edebiyatın, sanatın, müziğin ve felsefenin dili. Goethe veya Kafka’yı, Beethoven veya Mozart’ı orijinalinden okumak veya dinlemek nasıl olur?
 • Almanya kitap yayınlarında dünyada üçüncü sıradadır.
 • Almanca eğitimindeki amacımız, öğrencilerimizin ikinci bir dile ilgilerini artırıp merak uyandırmaktır. Öğrencilerimizin kademelere uygun olarak dinleme, okuma-anlama, yazma ve konuşma yetilerinin gelişmesini sağlamak en temel amacımızdır. Dil dersleri etkinlikleri olarak projeler hazırlamak , proje süreçlerini yönetmek , sunumlar yapmak , oyunlar oynamak sürecimizin birer parçasıdır.

Ingilizce Dil Eğitimi

Farklı Fikirler Koleji İngilizce dil eğitimi Almanca dil eğitimimizde benimsediğimiz yaklaşımlar ve prensipler doğrultusunda şekillenir.
 • Anasınıfından başlayan İngilizce derslerindeki amacımız, öğrencinin yabancı dil kavramlarına alışarak telaffuz yeteneklerinin desteklemesidir.
 • Çalışmalarımız dilin kültürel yapısı göz önüne bulundurularak, kültürler hakkında olumlu düşünce ve anlayışı yerleştiren çalışmalarla, öğrendikleri dili geliştirmeye yönelik olarak sürdürülmektedir. Yabancı dil, kültürü ile birlikte pekiştirmek için, önemli gün ve haftalar ele alınmaktadır.
 • Kademelere uygun İngilizce programı sürdürülürken dili doğru telaffuz etme becerisi de kazandırılır.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (PDR)

 • Okul, öğrenci, aile arasındaki iletişim ve iş birliğini sağlayarak veliler ve öğrenciler ile birebir görüşmeler gerçekleştirilir.
 • Öğrenci tanıma çalışmaları bireysel rehberlik çalışmaları, akademik rehberlik süreçleri öğrenci aile ve öğretmenlerimiz ile motivasyon toplantıları zaman yönetimi verimli ders çalışma yöntemleri ders etkinliklerinin değerlendirilmesi çalışmalarımız içerisinde yer almaktadır.
 • Öğrenci tanıma çalışmaları bireysel rehberlik çalışmaları, akademik rehberlik süreçleri öğrenci aile ve öğretmenlerimiz ile motivasyon toplantıları zaman yönetimi verimli ders çalışma yöntemleri ders etkinliklerinin değerlendirilmesi çalışmalarımız içerisinde yer almaktadır.

Yemek ( Sağlıklı Beslenme )

Yemek hizmetleri ve yemekhane okulumuz çatısı içerisinde, periyodik olarak gıda güvenliği ve kalite yönünden gıda mühendisi ve teknik ekip tarafından denetlenerek, sağlık ve beslenme standartlarına uygun olarak yürütülmesi esastır.

Sağlık ( Revir )

Okulumuzda sağlık; okul hemşiresi tarafından yürütülen, öğrencilerimizin genel sağlık durumu ve okulumuzun hijyen koşulları kapsamındaki kontroller tüm gün boyunca okul hemşiremiz tarafından kontrol edilen bir alandır.

Güvenlik

Okulumuz 24 saat güvenlik sistemi tarafından korunup takip edilerek , tüm giriş-çıkışlar kontrol edilmektedir. Öğrencilerimiz anne ve babalar dışında, sadece okula bildirilmiş olan kişilere teslim edilmektedir. Anne veya babadan yazılı onay alınmadıkça bu kuralın dışına çıkılmaz.

Temizlik ( Hijyen )

Okulumuzda temizlik bakım periyotları hijyenik çalışma ve yaşama ortamı sağlanacak şekilde belirlenmektedir.Temizlik hizmetinin tamamının kontrolü haftalık ve aylık denetimlerle değerlendirilmektedir.
 

Okulumuz Bültenine Kayıt Olun !


Son Dakika Haberlerinden ve Duyurulardan ilk siz haberdar olun ilk siz haberdar olun!