MÜZİK KULÜBÜ

Amacı ; bireysel olarak çalgı seviyesini artırıcı çalışmaların yanı sıra öğrencilere birbirleri ile uyumlu müzik yapabilme becerilerini kazandırmak.

Müzikteki ritmik ve melodik değişimleri fark edip bunu çalınan eserin özelliğine uygun olarak uygulayabilmek, Dönemsel müziklerin çalışma tekniklerini ve birbirleri ile farklarını gözlemleyip ona göre uygulayabilmek, Repertuvar oluşturmak, Çalarken diğer enstrümanları dinleyebilmek, Yapılan çalışmaları okul içi ve dışı çalışmalarda da sergileyebilmek.

Müzik Kulüplerimiz;

 • KEMAN KULÜBÜ
 • GİTAR KULÜBÜ
 • PİYANO KULÜBÜ
 • RİTİM KULÜBÜ

SPOR KULÜBÜ

Kulüp faaliyetlerimizin amacı; öğrencinin bire bir ve takım halinde çalışmalar gerçekleştirmesini destekleyerek ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak.

Birey olarak sorgulayan, sorumluluk sahibi, düşünen, öz güvenli kişiler olmaları amaçlanmaktadır.

Spor kulüplerimiz;

 • BASKETBOL
 • VOLEYBOL
 • FUTBOL
 • MASA TENİSİ
 • JİMNASTİK

DANS KULÜBÜ

Dans Kulübünün Amacı ; Öğrencinin müzik sevgisi ve duygularını hareketlere dönüştürerek dışa aktarabildiği bir sanat kulübüdür.

Dans; öğrencilerin hareket etme, esneme, öğrenme, algılama, düşünme, hayal kurma, ritim duygusu yeteneklerini geliştirmektedir.

TİYATRO – DRAMA KULÜBÜ

Tiyatro kulübünün amacı; öğrencilerin sanat alanında üretkenliklerini artırarak hayal dünyalarını geliştirmelerini amaçlamak ve yaratıcılıklarını artırmaktır.

Topluluk önünde konuşma, iletişim kurma , empati yapma, doğru konuşma becerilerini geliştirmek,
Beden dilini doğru bir şekilde kullanma becerisi kazanmak,
Öğrencilere görev ve sorumluluk alabilme özelliği kazanmaktadır.

TASARIM KULÜBÜ

Tasarım kulübünün temel amacı;

Öğrencilerin disiplinli, planlı, üretkenliği artıran proje bazlı etkinliklere yönetebilme yetisine sahip olmayı sağlamak amaçlanır. Etkinlikler bir plan dahilinde kademelere uygun materyaller ile gerçekleştirilir. Yaratıcılıklarının gelişmesini desteklemek hedeflenir. Bireysel çalışma alanının yanında ekip çalışmasına da olumlu yönde destek verir.

SATRANÇ KULÜBÜ

Satranç kulübünün amacı;

Öğrencinin bireysel olarak yeteneğinin ortaya çıkması, satranç oyunu ile oluşturulan ortamda zekâ gelişimlerine destek olmak, hızlı düşünme becerisi kazanmak, planlı hareket etmeyi sağlamak, ezberci bir zihniyetten uzak akılcı çözümlerle diğer ders ve alanlarda da başarılı olmayı hedefler.

DOĞA GEZGİNLERİ KULÜBÜ

Doğa gezginleri kulübünün amacı;

Öğrencinin serbest zaman etkinliklerini planlayan bu etkinlikleri organize edebilen bir bilgi ve beceri düzeyi kazandırmayı hedefleyen, bireyin ve çevresinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte donanım kazandırmak.

PROJE KULÜBÜ

Proje kulübünün amacı;

Öğrencilere planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak. Sürdürülebilir projeler üretebilmek. İlçe, il ve ülke geneli proje tabanlı yarışmalara katılıp başarı hedeflemek aynı zamanda yeteneklerinin öz keşfini yaşayıp onları geliştirmek. Üretken bireyler olarak toplumda öne çıkmalarını sağlamak.

DİL KULÜPLERİ

Kulüp derslerinde öğrenciler İngiltere ve Almanya kültürünü ve dilini yakından tanıma öğrenme fırsatı bulurlar.

Gramer ve yazı dili dışında etkinlikler çerçevesinde iletişimi kuvvetlendirici ve öğrencinin kendi ilgi alanlarında geliştirilmektedir. Etkin materyal kullanımı ile desteklenen proje tabanlı interaktif çalışmalar ile öğrenim ve telaffuz yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanır.

 • ALMANCA DİL KULÜBÜ
 • İNGİLİZCE DİL KULÜBÜ